our daily txt

Text messages, jokes, and quotes for Pinoy texters

Archive for December, 2011


Buksan

Buksan ang ating puso – hayaang manuluyan ang espirito ng pagmamahal sa sangkatauhan upang  maisilang ang lipunang puno ng kapatiran, kasaganaan at pagkakapantay-pantay at  walang pagsasamantala ng tao sa kapwa. Maligayang Pasko!