our daily txt

Text messages, jokes, and quotes for Pinoy texters

Archive for September, 2015


Ang tunay na pag-ibig

Ang tunay na pag-ibig, kahit hindi kayo magkapiling, nararamdaman. Ang tunay na pag-ibig, kahit hindi nagkikita, pinapahalagahan at iniisip ang isa’t isa… at hinihintay ang tamang panahon. — Lola Nidora