our daily txt

Text messages, jokes, and quotes for Pinoy texters

Archive for December, 2015


Ikaw at ang tubig

Alden: Ano ang pagkakaiba mo sa tubig?
Yaya Dub: Ano?Alden: Ang tubig, iniigib; ikaw, iniibig!

Himala

Alden: Alam mo, naniniwala talaga ako sa himala!

Yaya Dub: Bakit?

Alden: Kasi akalain mo, buhay pa rin ako kahit nasa ‘yo na ang puso ko!