our daily txt

Text messages, jokes, and quotes for Pinoy texters

Archive for the ‘Grafix’


Good morning graphics

.**..**.
*******
“*****”
“**”
*@””””@*
**( ‘-‘ )**
*(@)-“-(@)*
*(@)(@)*’
H – E – L – L – O
just wanna say
*===GOOD===*
*=.MORNING.=*

,–=–=–.
,f__J__L__),__
!. ,..,Päjèro,…,’;
”-‘(¤)—–‘(¤)’-‘

ingat ka dyan,
namimic-up yan
ng mga pangit,
galing na d2 yan
pero
NILAMPASAN
AKO!

whÈn
yÖÜ
nÈÈd
sÖmÈÖnÈ
2 bÈ
dÈr
4
yÖÜ..
ì
wìll
jÜst
sìt..
>”<)(>*<) rìght )( )bÈsdÈ , )( 3 )yÖÜ! ÜsÖg kÄ ng kÖntì prÄ mÄbÜÖ ÄkÖ sÄ grÄfìx!


; ì


; o


; (
( ì

( ì
; ì
( ì

((
; )
((