our daily txt

Text messages, jokes, and quotes for Pinoy texters

Archive for the ‘UAAP’


Baha sa España

Traffic advisory: Wag dadaan sa España. Bumabaha… Bumabaha ng luha! Hayup! – Unibersidad ng Pilipinas :D